O sobie

Borys Łącki - Od ponad 10 lat związany z bezpieczeństwem IT. Jest autorem kilkudziesięciu prelekcji na branżowych konferencjach m.in. Confidence, SECURE, Atak i Obrona, Internet Security Banking, SecureCON, SEConference, SekIT, Open Source Security.

Specjalista zajmujący się testami penetracyjnymi w firmie logicaltrust.net świadczącej kompleksowe usługi w obszarze bezpieczeństwa informacji. Od 7 lat tropi cyberprzestępców czyhających na nieświadomych użytkowników, a o swoich spostrzeżeniach informuje i ostrzega na łamach blogów bothunters.pl oraz SecurityInside.